O městě Cheb

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Město Cheb leží v západní části České republiky, v blízkosti hranic s Německem. Nachází se v bezprostřední blízkosti lázeňského trojúhelníku, který je tvořen Františkovými Lázněmi, Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary.

Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 470 m. n. m. Cheb nabízí možnosti rybaření i letní rekreace na přehradních nádržích Jesenice a Skalka.
 V současné době město obývá více než 34 tisíc lidí.

 Cheb byl už od středověku významným dopravním uzlem, ležel na důležité královské cestě z Norimberka do Prahy. Chebem prochází také důležitý třetí železniční koridor, který vede z Ostravy do Německa. 

Status městské památkové rezervace získal Cheb v roce 1981. Jedním z hlavních symbolů chebské architektury je soubor jedenácti kupeckých domků pocházejících ze 13. století nazývaný Špalíček. Mezi další chlouby chebské architektury patří ostatní měšťanské domy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, dominantní postavení zde má kostel sv. MikulášeFrantiškánský klášter s unikátní křížovou chodbou a hlavně Chebský hrad, který je jediným reprezentantem štaufské císařské falce na našem území.